Algemene voorwaarden

 1. De Verkoper

 

 1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de klant de bestelling overmaakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

 

 1. Bestelling

- Bevoegdheid om een contract te sluiten

De klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

- Aanvaarding van de voorwaarden door de klant.

De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden.  Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken. Hiermee aanvaardt de klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

- Kenmerken van de producten

Bleep doet zijn best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren d.m.v. omschrijvingen en foto’s van die producten. Bleep kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

- Besteldatum

De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bestelling plaatsvindt.

- Prijzen

De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten exclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.

- Verzendkosten

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn standaard €4,95. De vezendkosten zijn gratis bij bestellingen van €50 of meer.

- Bestelprocedure

De klant plaatst zijn bestelling via de webshop. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:

* alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet.

* de klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.

* de klant dient een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.

* de klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.

Bleep is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

- Beschikbaarheid van de producten

Bij elk product op de website staat de voorradigheid vermeld. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de Klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht Bleep een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

- Bevestiging van de bestelling

Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

 

 1. Herroepingsrecht

Artikelen die je gekocht hebt via onze webshop kunnen net als bij een aankoop in onze winkels, geruild of geretourneerd worden. Ruilingen en retouren kunnen verzonden worden naar het retouradres Bleep,  De retourkosten zijn voor de koper. Ruilen en retourneren kan dus altijd maar wel onder de volgende voorwaarden:

 • We accepteren geen gedragen kleding en/of schoenen.
 • Afgeprijsde artikelen mogen niet geruild of geretourneerd worden.
 • We accepteren de artikelen enkel in originele verpakking
 • Voorkom beschadigingen door de producten voorzichtig uit te pakken en te passen.
 • Retourneren in de winkel is gratis. We geven geen geld terug, maar storten het aankoop bedrag op uw rekening terug of u zoekt een ander artikel uit de winkel.
 • Na bezorging van uw bestelling heeft u 8 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
 • Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.​​​

Bleep behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn of door schuld anders dan die van Bleep en of de leverancier van het artikel zijn beschadigd.

 

 1. De betaling

Betalingsmiddelen

De klant regelt zijn betaling op de website via iDeal of Paypal. De klant waarborgt aan Bleep dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken.

Factuur

De bestelbon die de klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij een factuur per e-mail. Bleep bewaart van elke factuur een exemplaar.

Eigendomsoverdracht

Bleep blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de klant van de producten.

 

 1. De levering

Verzending

Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten.De klant ontvangt de bestelling in principe tussen de drie-vijf werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de klant anders is overeengekomen zal Bleep de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagenvanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft Bleep het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.

Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

 

Leveringsadres

De levering van de pakketten kan enkel plaatsvinden in Nederland. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient  juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Verpakking

De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.

Het volgen van de bestelling

De klant kan steeds contact opnemen met Bleep voor informatie over het verloop van zijn bestelling. Dit kan per e-mail naar info@bleepzaandam.nl

Problemen bij de levering

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.  Bij niet-levering dient de klant het verlies te melden aan Bleep binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van Bleep. Als het pakket niet wordt teruggevonden, zal Bleep een nieuwe levering van hetzelfde product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling zonder intrest of andere vergoeding voorstellen aan de Klant. 

Als de klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan Bleep binnen de 24u na ontvangst van de levering. Bleep doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de klant Bleep contacteren per e-mail .

Aanvaarding van de levering

Zonder enig bericht van de klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan Bleep niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.

 

 1. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is Bleep.

 

 1. Disclaimer

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Bleep. Niets uit deze website - webshop mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bleep. Je kan hiervoor contact opnemen met Bleep via info@bleepzaandam.nl

Aansprakelijkheid

Op deze website – webshop publiceert Bleep informatie over de producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan Bleep niet aansprakelijk gesteld worden. Bleep sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site. 

Links

De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website en webshop van Bleep .  Het URL-adres van de website - webshop van Bleep moet duidelijk zichtbaar zijn. Bleep is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.bleepzaandam.nl gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden.

 

 1. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.bleepzaandam.nl en de klanten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetshop www.bleepzaandam.nl online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Bleep gewijzigd worden.